فرق هولوگرام با هولوگرافی در چیست؟

اطلاعات هر سه بخش ثبت شده و فرد نظاره گر هولوگرام حس میکند تصویر دارای برجستگی میباشد. حتی بیش از آنچه در استرئوسکوپی معمول است،در استرئوسکوپی میتوان گفت بعد سوم در واقع بعدی کاذب میباشد. چون فقط از زاویه دید دوربین ها میتوان تصاویر را مشاهده کرد. در حالی که در هولوگرافی صحنه بازسازی را از زوایای مختلف میتواند نشان دهد و بیننده با تکان دادن سرخود تاثیر حاصل از اختلاف معین جابجایی روشن نسبت به هم تحت تاثیر جابجابیی ناظر را حس میکند.
فیلم هولوگرافی ظاهر شده یا هولوگرام ، هیچ گونه شباهت نزدیکی به تصویر اصلی ندارد. هرگاه موضوع مورد عکاسی ، صفحه‌ای صاف و منعکس کننده نور باشد، تصویر روی فیلم نقاطی تاریک و روشن خواهد بود . حال آنکه تصویر یک نقطه به صورت تعدادی دایره‌ هم مرکز خواهد بود و در واقع هولوگرام یک منظره دایره ای روشن است که با پیچیدگی خاصی روی هم قرار گرفته اند .

فرآیند تشکیل هولوگرام

دو پرتو در محل صفحه ثبات با هم تداخل میکنند . در این فرآیند هنگامی که قله های دو موج برهم منطبق می شوند ، شدت یا دامنه انرژی موج افزایش می یابد و زمانی که قله و دره موج دوم تطبیق می کند ، چگالی کاهش می یابد . تداخل سازنده وقتی رخ می دهد که هردو موج بطور هم فاز نسبت به هم به یک نقطه برسند و تداخل ویرانگر هنگامی اتفاق می افتد که امواج غیر هم فاز باشند . از آنجائی که این الگوی ثبت شده شامل اطلاعات دامنه وفاز باریکه تا شی است بنابراین تفاوت آشکاری با یک عکس معمولی را داشته و همین امر موجب سه بعدی بنظر رسیدن تصویر هولوگرام می گردد . هولوگرافی از نظر ثبت اطلاعات مربوط به یک صحنه و منظره بر روی فیلم ، به عکاسی شباهت دارد ، اما شیوه‌ها و وسایل کار برای ایجاد تصویر همچون خود مقادیر به دست آمده کاملا متفاوتند . در عکاسی متعارف تصویری که از یک منظره و صحنه بدست می‌آید، چه عکس باشد یا اسلاید به هر حال تصویری است که نهایتا ایجاد می‌شود.

برچسب ها : هولوگرافی ، تصویر هولوگرام ، فیلم هولوگرافی ، هولوگرافیک ،
+ |
نوشته شده توسط نادر رفیعی در جمعه 27 مرداد 1396
تبلیغات متنی
خريد بک لینک انبوه
خواص مواد غذایی